To Ganoderma lucidum (Reishi) στη θεραπεία του καρκίνου.

2014-02-11 09:35

Sliva D.

 Εργαστήριο Έρευνας για τον Καρκίνο,Ινστιτούτο Ερευνών Methodist, Indianapolis, IN 46202, ΗΠΑ. d-silva@clarian.org.

Το δημοφιλές βρώσιμο μανιτάρι Ganoderma lucidum (Reishi) έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για τη γενική προαγωγή της υγείας και της μακροζωίας στις χώρες της Ασίας. Η ξηρά σκόνη του Ganoderma lucidum ήταν δημοφιλής στην αρχαία Κίνα ως χημειοθεραπευτικός παράγοντας εναντίον του καρκίνου. Οι ερευνητές πρόσφατα έδειξαν ότι το Ganoderma lucidum αναστέλλει τους παράγοντες μεταγραφής πυρηνικό παράγοντα kappa B (NF-kappaB) και AP-1,το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή της έκφρασης του ουροκινάση- τύπος του (UPA) ενεργοποιητή πλασμινογόνου και uPAR υποδοχέα του . Επίσης , το Ganoderma lucidum κατέστειλε την κυτταρική προσκόλληση και τη μετάσταση των καρκινικών κυττάρων του μαστού και του προστάτη, γεγονός που υποδηλώνει τη δυνατότητα του να μειώνει το μεταστατικό δυναμικό του όγκου. Συνεπώς, το Ganoderma lucidum επιδεικνύει φάνερα αντικαρκινική δράση σε πειράματα με καρκινικά κύτταρα και έχει πιθανές θεραπευτικές δυνατότητες ως συμπλήρωμα διατροφής για μια εναλλακτική θεραπεία του καρκίνου του μαστού και του προστάστη. Ωστόσο, λόγω της διαθεσιμότητας των Ganoderma lucidum σε διάφορες πηγές, είναι σκόπιμο να εξεταστεί η βιολογική του δράση.

 Int J Oncol. Μάιος 2011, 38 (5) :1319-27. doi: 10.3892/ijo.2011.965.

Το Ganoderma lucidum παρουσιάζει αντικαρκινικές δράσεις στα καρκινικά κύτταρα των ωοθηκών και αυξάνει την ευαισθησία τους στην σισπλατίνη (cisplatin).

 Zhao S, Ye G, G Fu, Cheng JX, Yang BB, Peng C. Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο York, στο Τορόντο του Καναδά. 

To Ganoderma lucidum είναι ένα φυτικό μανιτάρι, γνωστό για τα πολλαπλά οφέλη του στην υγεία, συμπεριλαμβανόμενου της αναστολής της ανάπτυξης καρκινικών κυττάρων. Ωστόσο, οι επιδράσεις του Ganoderma lucidum στον επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών (epithelial ovarian cancer - EOC),στη πιο θανατηφόρα γυναικολογική κακοήθεια δεν έχουν αναφερθεί ακόμα. Η μελέτη αυτή έδειξε κατά πόσο το Ganoderma ρυθμίζει την κυτταρική δραστηριότητα του EOC. Χρησιμοποιώντας διάφορες κυτταρικές σειρές προερχόμενες από το EOC , διαπιστώσαμε ότι το Ganoderma lucidum μείωσε έντονα τον αριθμό των κυττάρων παρουσιάζοντας δοσο- εξαρτώμενη σχέση. Το Ganoderma lucidum ανέστειλε επίσης τον σχηματισμό αποικιών, την κυτταρική μετάσταση και το σφαιροειδή σχηματισμό. Συγκεκριμένα, το Ganoderma lucidum υπήρξε αποτελεσματικό στην αναστολή της κυτταρικής ανάπτυξης, τόσο σε χημειο- ευαίσθητα όσο και στην χημειο-ανθεκτικά κύτταρα και η θεραπεία με Ganoderma lucidum ενίσχυσε σημαντικά την δράση της σισπλατίνης (cisplatin) στα κύτταρα του EOC. Επιπλέον, το Ganoderma lucidum αύξησε τη στάση στη φάση G2/M του κυτταρικού κύκλου και , επίσης, αύξησε την απόπτωση ενεργοποιώντας τη caspase 3. Τέλος, το Ganoderma lucidum αύξησε το p53 ενώ ανέστειλε την έκφραση του Akt. Συνολικά, αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι το Ganoderma lucidum ασκεί πολλαπλά αντικαρκινικά αποτελέσματα στα καρκινικά κύτταρα των ωοθηκών και μπορεί να ενισχύσει την ευαισθησία των κυττάρων του EOC στην σισπλατίνη (cisplatin).

 Life Sci. 20 Νοέμβρη 2010, 87(19-22):628-37.

Το GLIS, ένα βιοδραστικό πρωτεογλυκανικό τμήμα του Ganoderma lucidum , εμφανίζει αντικαρκινική δράση με την αύξηση τόσο της χυμικής όσο και της κυτταρικής απόκρισης του ανοσοποιητικού.

 Zhang J, Tang Q, Zhou C, Jia W, Da Silva L, Nguyen LD, Reutter W, Fan H. Ιντστιτούτο Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, CBF, Πανεπιστήμιο Ιατρικής Charité Βερολίνο, Γερμανία.

 ΣΤΟΧΟΙ : 

Το Ganoderma lucidum , ένα παραδοσιακό κινέζικο φάρμακο, είναι γνωστό ως ρυθμιστής των λειτουργιών του ανοσοποιητικού συστήματος καθώς και ως αντικαρκινικός παράγοντας.Ωστόσο, τα δραστικά τμήματα του και οι μοριακοί μηχανισμοί δράσης δεν είναι καλά εδραιωμένοι. Το GLIS, μία πρωτεογλυκάνη απομονωμένη από το καρποφόρο σώμα του Ganoderma lucidum, διεγείρει απευθείας την ενεργοποίηση των Β λεμφοκυττάρων. Σε αυτή την εργασία, οι ικανότητες του GLIS ως προς την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού αλλά και τα αντικαρκινικά αποτελέσματα ερευνήθηκαν in vitro και in vivo.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ : 

Ποντίκια με όγκους δημιουργήθηκαν με εμβολιασμό κυττάρων κυτταρικού σαρκώματος ποντικιού S180 σε ποντίκια BALB/c. Λεμφοκύτταρα και μακροφάγα προερχόμενα από το μυελό των οστών απομονώθηκαν από τη σπλήνα και την κνήμη / και τα μηριαία οστά, αντίστοιχα. Μετά την διέργεση με GLIS αναλύθηκαν οι διαφορετικές ανασολογικές αποκρίσεις των κυττάρων . Η αντικαρκινική επίδραση του GLIS καθορίστηκε.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : 

 

Μετά τη θεραπεία με το GLIS, προερχόμενα από την σπλήνα τα Β-λεμφοκύτταρα από τα ποντίκια που έφεραν τον όγκο, ενεργοποιήθηκαν και παρήγαγαν μεγάλες ποσότητες ανοσοσφαιρινών. Μακροφάγα προερχόμενα από τον μυελό των οστών από τα ποντίκια που έφεραν τον όγκο, επίσης, ενεργοποιήθηκαν μετά την έκθεση τους στο GLIS, και παρήγαγαν σημαντικές ανοσοτροποποιητικές ουσίες, όπως η IL-1β, ο TNF- α, και αντιδραστικά ενδιάμεσα αζώτου, όπως το ΝΟ. Το GLIS αύξησε σημαντικά την φαγοκυττάρωση των μακροφάγων, και αύξησε σημαντικά τη διαμεσολαβούμενη μέσω των μακροφάγων κυτταροτοξικότητα εναντίον του όγκου, γεγονός που είναι πολύ σημαντικό. Η θεραπεία των ποντικιών με GLIS προκάλεσε αναστολή της ανάπτυξης του σάρκωματος ποντικού S180 κατά 60% in vivo.
 
ΣΗΜΑΣΙΑ: 

 

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι το GLIS παρουσιάζει την ανοσοποιητική ικανότητα να αυξάνει εντυπωσιακά τόσο τη χυμική όσο και τη κυτταρική απόκριση των ποντικών που έφεραν τους όγκους και να αναστέλλει την ανάπτυξη του όγκου σημαντικά. Τα αντικαρκινικά αποτελέσματα του GLIS πηγάζουν από την ικανότητα του να αυξάνει την ανοσολογική απόκριση του ξενιστή.
 
Int J Oncol. Μάρτιος 2011, 38 (3) :761-7. doi: 10.3892/ijo.2011.898. 
 
Ganodermanontriol, ένα λανοστανοειδές τριτερπένιο από το Ganoderma lucidum, καταστέλλει την 
ανάπτυξη των κυττάρων του καρκίνου του παχέος εντέρου, μέσω του μονοπατιού της β-κατενίνης. 
 
Jedinak A, Thyagarajan-Sahu A, Jiang J, Sliva D. 
 
Εργαστήριο Έρευνας για τον Καρκίνο, Ινστιτούτο Ερευνών Methodist, Indianapolis, IN 46202, Η.Π.Α. 
 
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί έναν από τους πιο κοινούς τύπους καρκίνου τόσο σε άνδρες όσο και
σε γυναίκες παγκοσμίως. Προηγούμενες μοριακές μελέτες αποκάλυψαν ότι η απορρύθμιση του σηματοδοτικού
μονοπατιού της β-κατενίνης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του καρκίνου του παχέος εντέρου. Ως 
εκ τούτου, η στόχευση του μονοπατιού β-κατενίνης αποτελεί μια στρατηγική για τον έλεγχο της εξέλιξης του 
καρκίνου του παχέος εντέρου. Το φαρμακευτικό μανιτάρι Ganoderma lucidum (GL) είναι μια πλούσια πηγή 
τριτερπενίων με αντικαρκινικές ιδιότητες. Σε αυτό το σημείο, δείχνουμε ότι ganodermanontriol (GNDT), ένα 
κεκαθαρμένο τριτερπένιο από το GL, ανέστειλε την ανάπτυξη των HCT-116 και HT-29, καρκινικών κυττάρων 
του παχέος εντέρου, χωρίς σημαντική επίπτωση στην βιωσιμότητα των κυττάρων. Επιπλέον, το GNDT 
ανέστειλε τη μεταγραφική δραστηριότητα της β-κατενίνης και την έκφραση του γονιδίου- στόχου της συκλίνης 
D1 κατά δοσο-εξαρτώμενο τρόπο. Μια έντονη ανασταλτική επίδραση παρατηρήθηκε επίσης στην έκφραση της
CDK-4 και PCNA ,ενώ η έκφραση των CDK-2, p21 και συκλίνης E δεν επηρεάστηκε από τη θεραπεία GNDT. 
Επιπλέον, το GNDT προκάλεσε μια δοσοεξαρτώμενη αύξηση στην έκφραση της E-cadherin και της β-
κατενίνης στα κύτταρα HT-29. Τέλος , το GNDT κατέστειλε την ανάπτυξη όγκων σε ποντίκια στα οποία 
μεταμοσχεύθηκαν ανθρώπινα κυτταρικά αδενοκαρκινώματα του παχέος εντέρου HT-29 χωρίς παρενέργειες 
και ανέστειλε την έκφραση συκλίνης D1 στους όγκους. Συμπερασματικά, τα στοιχεία μας υποδεικνύουν ότι το 
ganodermanontriol μπορεί να αποτελεί ένα δυνητικό χημειοθεραπευτικό παράγοντα για τη θεραπεία του 
καρκίνου. 
 
Cancer Lett. 18 Μάη 2009, 277 (2) :182-9. Δημοσιεύτηκε στη 1 Φεβ 2009. 
 
Η επίδραση του Ganoderma σε χημειοευαίσθητα και σε πολυχημειοανθεκτικά κύτταρα του 
μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα. 
 
Sadava D, Still DW, Mudry RR, Kane SE. 
 
Πηγή 
 
 Τομέας Ογκολογικής Βιολογίας , Ερευνητικό Ινστιτούτο Beckman στο City of Hope, 1500 East Duarte Road, 
Duarte, CA 91010, USA. dsadava@jsd.claremont.edu 
 
Περίληψη 
 
Η πολυφαρμακευτική ανθεκτικότητα είναι ένα σημαντικό πρόβλημα στον μικροκυτταρικό καρκίνο του 
πνεύμονα (SCLC). Το Ganoderma lucidum είναι ένα βότανο που χρησιμοποιείται ευρέως στην παραδοσιακή 
κινεζική ιατρική. Εξετάσαμε τα αποτελέσματα του Ganoderma ως προς τα χημειοευαίσθητα (H69) και ως προς 
τα πολυχημειοανθεκτικά (VPA) ανθρώπινα SCLC κύτταρα. Και στις δύο σειρές κυττάρων παρατηρήθηκαν ίση 
κυτταροτοξικότητα όταν επωάστηκαν με εκχυλίσματα μυκηλίου από 9 είδη Ganoderma, 
συμπεριλαμβανομένου του G. Lucidum. Τα κύτταρα που έλαβαν θεραπεία με το IC (50) του κυτταροτοξικού 
Ganoderma και αναλύθηκαν με κυτταρομετρική ροή PI χρωστικής εμφάνισαν αυξήσεις στη φάση S. Σε 
σύγκριση με κύτταρα που δεν υπέστησαν επεξεργασία ή SCLC κύτταρα που έλαβαν θεραπεία με εκχυλίσματα 
μη-κυτταροτοξικών ποικιλιών Ganoderma , τα κύτταρα που έλαβαν θεραπεία με εκχυλίσματα κυτταροτοξικών 
ποικιλιών Ganoderma ανταποκρίθηκαν με αύξηση της απόπτωσης παρόμοια με αυτή των κυττάρων που 
έλαβαν θεραπεία με τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα ετοποσίδη και δοξορουβικίνη.Αυτό προέκυψε από 
τέσσερα κριτήρια : αυξημένος κατακερματισμός του DNA μέσα στα κύτταρα , όπως μετρήθηκε με τη μέθοδο 
ELISA, αύξηση της χρώσης TUNEL για τις διασπάσεις του DNA , αυξημένες συγκεκριμένες δραστηριότητες 
των κασπασών 3 και 9, αλλά όχι της κασπάσης 8 μετά από χρωματομετρικές μεθόδους, υποδεικνύοντας την 
ενδογενή οδό, και παρόμοιες αλλαγές ως προς τις εκφράσεις των 9 γονιδίων που εμπλέκονται στον κυτταρικό 
κύκλο / απόπτωση, όπως μετράται με το RT-PCR και τη τριχοειδή ηλεκτροφόρηση. Η προ-επώαση των 
χημειοανθεκτικών SCLC κυττάρων με κυτταροτοξική Ganoderma μείωσε το IC (50) για την ετοποσίδη (3,4 - 
0,21 microM) και δοξορουβικίνη (0,19 - 0,04 microM). Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα εκχυλίσματα 
διαφόρων ειδών Ganoderma είναι κυτταροτοξικά τόσο στα χημειοευαίσθητα όσο και στα χημειοανθεκτικά 
SCLC κύτταρα, είναι προ-αποπτωτικά, επάγουν παρόμοια έκφραση γονιδίων με τα SCLC κύτταρα όταν 
έλαβαν θεραπεία με χημειοθεραπευτικά φάρμακα, και μπορούν να αναστρέψουν την αντίσταση στα 
χημειοθεραπευτικά φάρμακα. 
 
Exp Toxicol Pathol. Ιανουάριος 2011;63(1-2):157-60. Δημοσιεύτηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2009. 
 
Παρεμπόδιση της νεφροτοξικότητας σισπλατίνης από τερπένια απομονωθέντα από το Ganoderma 
lucidum παρατηρούμενη στις νότιες περιοχές της Ινδίας. 
 
Pillai TG, τον John M., Sara Thomas G. 
 
Πηγή 
 
Κολέγιο Κτηνιατρικής και Επιστημών των Ζώων, Mannuthy, Thrissur, Kerala, Ινδία. thulasigpilla@yahoo.co.in 
 
Διεξήχθησαν έρευνες για να προσδιοριστεί η προστατευτική επίδραση των τερπενίων που απομονώνονται 
από το καρποφόρο σώμα του Ganoderma lucidum (Fr) P. Karst έναντι της νεφροτοξικότητας που προκαλείται 
από τη σισπλατίνη, σε ποντίκια. Η ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση σισπλατίνης (16 mg / kg (body WT)), οδήγησε 
σε σημαντική νεφροτοξικότητα στα ποντίκια. Η ουρία, ο ορός κρεατινίνης και τα επίπεδα ALP αυξήθηκαν 
δραστικά επιδεικνύοντας σοβαρή νεφροτοξικότητα. Το νεφρικό αντιοξειδωτικό αμυντικό σύστημα, όπως η 
δισμουτάση του υπεροξειδίου (SOD), η καταλάση (CAT), η περοξειδάση της γλουταθειόνης (GPX) και η 
συγκέντρωση περιορισμένης γλουταθειόνης (GSH) είχαν εξουδετερωθεί εξαιτίας της ένεσης σισπλατίνης. Η 
στοματική χορήγηση τερπενίων σε δόση 100mg/kg σωματικού βάρους εμπόδισε την αύξηση της ουρίας, της 
κρεατινίνης και της δραστηριότητας ALP, και διατήρησε τη νεφρική αντιοξειδωτική άμυνα του οργανισμού. Τα 
τερπένια του Ganoderma επέδειξαν επίσης προστατευτική δράση έναντι της επαγόμενης από τη σισπλατίνη 
υπεροξείδωσης των λιπιδίων του νεφρικού ιστού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι συνολικά τα τερπένια που 
απομονώθηκαν από το G. Lucidum κατείχαν σημαντική in vivo αντιοξειδωτική δραστηριότητα και επέδειξαν 
προστασία έναντι νεφροτοξικότητας της σισπλατίνης. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν τις θεραπευτικές 
δυνατότητες των τερπενίων του Ganoderma για την πρόληψη της νεφροτοξικότητας που προκαλείται κατά τη 
διάρκεια της χημειοθεραπείας με σισπλατίνη. 
 
Hiroshima J Med Sci. Μάρτιος 2010 ;59(1):1-6. 
 
Ένα υδατοδιαλυτό εκχύλισμα ενός καλλιεργημένου μέσου μυκήλιου (ΜΑΚ) από το Ganoderma 
lucidum, καταστέλλει την ανάπτυξη του αδενοκαρκινώματος του παχέος εντέρου. 
 
Oka S, Tanaka S, S Yoshida, Hiyama T, Ueno Y, Ito M, Kitadai Y, Yoshihara M, Chayama Κ.  
Τμήμα Ενδοσκόπησης, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Χιροσίμα, 1-2-3 Kasumi, Minami-ku, Χιροσίμα 734-8551, 
Ιαπωνία. oka4683@hiroshima-u.ac.jp 
 
Το υδατοδιαλυτό εκχύλισμα ενός καλλιεργημένου μέσου μυκήλιου (ΜΑΚ) από το Ganoderma lucidum, είναι 
ένα από τα εκχυλίσματα του G. Lucidum που έχει αναφερθεί στις μελέτες ζώων ότι εμφανίζει προληπτικές 
επιδράσεις κατά του καρκίνου . Για να επιβεβαιωθούν οι προληπτικές επιδράσεις των ΜΑΚ κατά του καρκίνου, 
πραγματοποιήθηκε μια όχι ταυτόχρονη με τη θεραπεία και παράλληλα ελεγχόμενη έρευνα σε ασθενείς με 
αδενώματα στο παχέος έντερο. Στην συγκεκριμένη έρευνα έλαβαν μέρος ασθενείς οι οποίοι έφεραν 
αδενώματα στο παχέος έντερο, διαπιστωμένα από κολονοσκόπηση. Οι ασθενείς στην ομάδα ΜΑΚ πήραν 
ΜΑΚ (1.5g/ημέρα) για 12 μήνες. Μετά τους 12 μήνες ακολούθησε μια νέα κολονοσκόπηση όπου και 
καταγράφηκε το μέγεθος, το μέρος και ο μακροσκοπικός τύπος των αδενωμάτων. Ανάμεσα στους 123 
ασθενείς που συμμετείχαν στην ομάδα MAK, οι 96 ολοκλήρωσαν την μελέτη. Οι 102 ασθενείς στην ομάδα 
ελέγχου επιλέχθηκαν τυχαία από τους ασθενείς του δικού μας τμήματος. Οι αλλαγές στον αριθμό των 
αδενωμάτων έως τους 12 μήνες αυξήθηκαν κατά 0,66 + / - 0,10 (μέσος όρος + / - SE) στην ομάδα ελέγχου, 
ενώ μειώθηκαν στην ομάδα MAK κατά 0.42 + / - 0.10 (p < 0,01). Το συνολικό μέγεθος των αδενωμάτων 
αυξήθηκε κατά 1,73 + / - 0,28 mm στην ομάδα ελέγχου, ενώ μειώθηκε κατά 1.40 + / - 0,64 mm στην ομάδα 
MAK (p < 0,01). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το MAK καταστέλλει την ανάπτυξη αδενωμάτων του παχέος – 
προκαρκινικών αλλοιώσεων του παχέος εντέρου. 
 
Curr Pharm Biotechnol. Δεκέμβρης 2009 ,10(8):717-42.